تلفن اصلی:
+98 (21) 77619322
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد عبدالهی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77619323
فکس +98 (21) 77685413
آدرس پستی

تهران،خیابان سعدی شمالی،ساختمان 250،طبقه 3 واحد1

صنایع دستی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه