تلفن اصلی:
+98 (21) 26212859
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهروز مختاری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 26212800
فکس +98 (21) 26212989
آدرس پستی

تهران خیابان آفریقا ، مجتمع اداری الهیه ، پلاک 244، واحد1103

کد پستی 1966743885
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.farashimirooz.com/index.php

تولید قیر، روغن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه