آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (21) 22072446
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل طهمورث افضلی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 22072447
فکس +98 (21) 22091821
آدرس پستی

تهران،سعادت آباد،سرو غربی،خیابان صدف،پ 15،برج هرمزان ط 6 واحد21

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

تولید پرده هوا،اتاق تمیز و متعلقات آن،لباس انتی استاتیک،دوش هوا،پنکه آبی


شرکت‌های مشابه