تلفن اصلی:
+98 (41) 37224250
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر احدیان پور
تلفن‌های دیگر +98 (41) 37227213
آدرس پستی

مراغه کیلومتر 10 جاده هشترود

تولید ظروف یکبار مصرف (ظروف یکبار مصرف 1250,ظروف یکبار مصرف پلاس,قاشق جنگال کادویی 60

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه