تلفن اصلی:
+98 (41) 36370781
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خانزاده
فکس +98 (41) 36370782
آدرس پستی

آذربایجان شرقی،تبریز،میدان بسیج،انتهای کوی صنعتی اول

وب سایت www.golestanpaper.com
کلید واژه‌ها   

برش و بسته بندی کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه