تلفن اصلی:
+98 (21) 77517399
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ذوقی
پست الکترونیک [email protected]
موبایل پاسخگو +98 (912) 6935614

ساخت انواع پاکت با دستگاه های تمام اتوماتیک،تولید ساک های دستی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه