تلفن اصلی:
+98 (51) 32218530
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا علیانی
فکس +98 (51) 32236764
آدرس پستی

خراسان رضوی - مشهد - شهرک صنعتی کاویان - صنعت 16

کد پستی 9394194463
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.hallalsazan.com

حلال های صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه