تلفن اصلی:
+98 (21) 88743491 ~ 3
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس سرشار زاده
آدرس پستی

تهران ، مفتح شمالی، مطهری، خیابان نقدی، پ48،طبقه 2 شرقی ، واحد4

کد پستی 1576613517
تلفن کارخانه +98 (23) 33652479
فکس کارخانه +98 (23) 33652480
آدرس کارخانه

سمنان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه