تلفن اصلی:
+98 (71) 43339621
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد حسن هاشمی
آدرس پستی

مرودشت، خیابان انقلاب، نرسیده به سه راه مسجد الرسول (ص)

چاپخانه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه