تلفن اصلی:
+98 (31) 32672046
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد هنرمند
فکس +98 (31) 32672046
آدرس پستی

اصفهان ، شهرک صنعتی جی ، خیابان اول ، فرعی چهارم ، پلاک 5

کد پستی 8159485388
پست الکترونیک [email protected]

تولیدکننده انواع قالب و ماشین آلات پروژه های صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه