تلفن اصلی:
+98 (21) 88745779
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88751377
فکس +98 (21) 88745780
آدرس پستی

تهران،خیابان خرمشهر،پ10

کد پستی 155383-4483
شخص پاسخگو علی میرزایی راد
موبایل پاسخگو +98 (912) 2781301

مهندسی،مشاوره، استاندارد سازی در پروژه های چاپ امنیتی و خاص،سامانه های RFID،کارت هوشمند

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه