تلفن اصلی:
+98 (21) 22056322
ارسال پیام به شرکت
فکس +98 (21) 22056177
پست الکترونیک [email protected]

نماینده انحصاری شرکت DSMدر حوزه آنزیم های مورد استفاده در غذا از جمله :
آنزیم های کنسانتره و پوره سازی از میوه جات و سبزیجات
آنزیم های صنعت آرد ،نان و بهبود دهنده ها
انزیم لاکتاز جهت تولید محصولات لبنی بدون لاکتوز
انزیم های مورد استفاده در شربت فروکتوز،مالتوز،الکل و شربت اینورت
انزیم های مورد نیاز جهت استخراج زوغن زیتون
انزیم جهت افزایش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه