تلفن اصلی:
+98 (21) 77127275
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد بنی فر
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77127261
فکس +98 (21) 77127261
آدرس پستی

تهران، تهرانپارس، ابتدای جاده دماوند، خیابان اتحاد، خیابان 6 غربی، پ21

کد پستی 1658737511
پست الکترونیک [email protected]

تولید لیبل IML

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه