تلفن اصلی:
+98 (21) 43904303
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اشکان گلپایگانی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 43904000
فکس +98 (21) 8820540
آدرس پستی

تهران،کارگر شمالی،نبش کوچه سوم،پلاک 1847

وب سایت www.isqi.co.ir
موبایل پاسخگو a.golpa [at] isqi.co.ir

جمع آوری و آنالیز اطلاعات صنایع کشور

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه