تلفن اصلی:
+98 (71) 37218685
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس پرویزی
فکس +98 (71) 37201451
آدرس پستی

شیراز ، بلوار مدرس ، خیابان پدونک ، نبش خیابان 20 متری اول ، مرکز آموزش جهاد کشاورزی

کد پستی 71558-63511
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.jtp.ir

مخازن- طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی از قبیل انواع مخازن ذخیره و تحت فشار ، انواع برج ها ، مبدل های حرارتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه