تلفن اصلی:
+98 (51) 32453169
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (51) 32453409
آدرس پستی

جاده کلات،شهرک صنعتی مشهد،کوشش شمالی نبش کوشش17 قطعه 246-247

تولید کننده مقوای بهداشتی و صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه