تلفن اصلی:
+98 (51) 45293528
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد حسینی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 45293306
فکس +98 (51) 45293300
آدرس پستی

خراسان رضوی، شهرستان جوین، شرکت کشت و صنعت جوین، کارخانه اسید سیتریک

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.jovainca.com

تولید اسید سیتریک آن هیدروز و منو هیدرات، گرید خوراکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه