تلفن اصلی:
+98 (21) 55072819
ارسال پیام به شرکت
آدرس پستی

تهران مجتع سردخانه بهمن سازمان سردخانه شهرداری تهران

کلید واژه‌ها   

کارگاه بسته بندی مرغ و گوشت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه