تلفن اصلی:
+98 (21) 88911358 ~ 9
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین کامی
فکس +98 (21) 88911361
آدرس پستی

تهران ، خیابان حافظ، کوچه نور،پ4

کد پستی 15987
پست الکترونیک [email protected]

مشاوره فنی و بازرگانی خطوط تولید صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه