تلفن اصلی:
+98 (21) 88942920
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کوروش اسمعیلی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88801701
آدرس پستی

تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان 16 شرقی - پلاک 16

کد پستی 1515664811
تلفن کارخانه +98 (86) 42342201 ~ 2
فکس کارخانه +98 (86) 42342203
آدرس کارخانه

کلیومتر 120 جاده تهران - ساوه، شهر صنعتی کاوه

قوطی اسپری

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه