تلفن اصلی:
+98 (21) 77611440
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن علی بیگی
آدرس پستی

تهران، خیابان سعدی شمالی ،پلاک 629ساختمان 250 طبقه 8 واحد 7

کد پستی 1147614189
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

گالن،حلب، لیتری، ربعی ،انواع چسب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه