تلفن اصلی:
+98 (21) 88749178
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88731133 / 88749147
فکس +98 (21) 88739958
آدرس پستی

تهران،خیابان استاد مطهری،خیابان کوه نور،خیابان 7 پ 6 طبقه2

شخص پاسخگو سمیه حکیمی نیا

ترمو پلاست

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه