تلفن اصلی:
+98 (71) 3741351
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (71) 37418488
فکس +98 (71) 37418489
آدرس پستی

شیراز،بلوار خلیج فارس،خیابان سلامی جنوبی

تولید کننده ادوات کشاورزی ونماینده انحصاری کمباین PALESSE

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه