تلفن اصلی:
+98 (21) 66702898
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آهنی
تلفن‌های دیگر +98 (912) 5960274
آدرس پستی

تهران،خیابان سعدی،صفامنش،پ3

موبایل پاسخگو +98 (935) 1681991

چاپ لیبل رولی، جلدسازی،اوراق،پانچ،فنر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه