تلفن اصلی:
+98 (21) 88664811 ~ 6
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد مومنی
فکس +98 (21) 88664830
آدرس پستی

تهران،خیابان ولیعصر،پایین تراز میدان ونک،ساختمان خورشید،پ 2540 ط6

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

تولید انواع شیشه های دارویی، غذایی،آشامیدنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه