تلفن اصلی:
+98 (51) 37132788
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فاطمه جمیلی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 37138915
آدرس پستی

مشهد، چهارراه ابوطالب، مجتمع برجیس، واحد 138

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.natwood.ir
تلفن کارخانه +98 (51) 46139011
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی چناران، فاز یک، صنعت 9، کارخانه نیل افشان توس

کمپوزیت های پلیمری و گرانول های  تقویت شده مهندسی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه