تلفن اصلی:
+98 (21) 65639544
ارسال پیام به شرکت
موبایل پاسخگو +98 (912) 1161997
اینستاگرام کلیک کنید

تولید ورق کارتن  E ئی فلوت و سینگل فیس عرض 120 تا 160 سانتی متر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه