تلفن اصلی:
+98 (912) 1581139
ارسال پیام به شرکت
آدرس پستی

تهران خاوران نرسیده به آقانور جنب شهربازی نیکو 20متری شیرازی پلاک12

کلید واژه‌ها   

کارگاه بسته بندی مرغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه