آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (51) 35414002
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد مخملباف
فکس +98 (51) 35414003
آدرس پستی

مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار اندیشه، اندیشه 4

انواع کارهای رنگی، پوستر، بروشور و جعبه
افست دو ورقی چهار رنگ، افست دو ورقی دو رنگ،لترپرس، طلاکوب، جعبه چسبانی لاک باتم 


شرکت‌های مشابه