تلفن اصلی:
+98 (86) 33690388
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (86) 32216481 / 33126645
فکس +98 (86) 33126244
آدرس پستی

اراک،خیابان دانشگاه،خیابان قیام،نرسیده به دانشکده سما

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.pasargad.biz

چاپ و بسته بندی،سازه های فلزی،لیوان و هدایای تبلیغاتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه