تلفن اصلی:
+98 (912) 3895280
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید محمد حسینیان
تلفن‌های دیگر +98 (912) 1503077
آدرس پستی

تهران،شهرک صنعتی خرمدشت،سیاهسنگ،18متری قائم،بین قائم 8 و 9 پ 16

تولید ظروف یکبارمصرف آسیایی (گریندز) جهت آسیاب ادویه جات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه