تلفن اصلی:
+98 (21) 44190226
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (26) 36108603
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج،مرکز چاپ صنعتی ایران

سلفون چسبی تمام اتوماتیک و دستی، دستگاه سلفون، لب چسب برای انواع جعبه های دارویی،دستمال و ..

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه