تلفن اصلی:
+98 (939) 1454713
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رامین لاهیجی
آدرس پستی

تهران

وب سایت کلیک کنید

متخصص هندسه جعبه، طراحی ساختار بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه