تلفن اصلی:
+98 (21) 77010924
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77010569
آدرس پستی

خیابان دماوند،خیابان سازمان آب،بعدازب تقاطع زین الدین،کوچه پژم پ 8

وب سایت www.ranginnaghsh.ir

خدمات پیش و پس از چاپ، (لتر پرس،چاپ،سلفون کشی حرارتی،تاکن،آج زن،جعبه چسبانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه