تلفن اصلی:
+98 (41) 32466033
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین رشیدی
تلفن‌های دیگر +98 (41) 32466034-6
فکس +98 (41) 32466037
آدرس پستی

تبریز،کیلومتر20جاده صوفیان شهرک سرمایه گذاری خارجی خیابان آسیا4 پ62

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.rashidcap.com

تولید کنندهدرب شیشه های جار و تشتک نوشابه


شرکت‌های مشابه