تلفن اصلی:
+98 (71) 37742451
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید فتحی
تلفن‌های دیگر +98 (71) 37743011 / 37744551
فکس +98 (71) 37744551
آدرس پستی

شیراز - شهرک صنعتی - خیابان پژوهش جنوبی - خیابان 307

تلفن کارخانه +98 (912) 2174589
 تولید و چاپ انواع کیسه های نایلکس تبلیغاتی – کیسه های زباله – انواع کیسه های تخریب پذیر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه