تلفن اصلی:
+98 (912) 3049213
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید اسکندری
تلفن‌های دیگر +98 (921) 3049213
شخص پاسخگو اسکندری
موبایل پاسخگو +98 (919) 3612023

ساخت و تعمیر دستگاه های صنایع داروئی و بهداشتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه