تلفن اصلی:
(+98)(914)1211272
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فیروز معمارزاده
آدرس پستی

آذربایجان‌ شرقی‌ - مراغه - پشت انبارسیلو اول ج روستای آغکند

آدرس کارخانه

آذربایجان‌ شرقی‌ - مراغه - پشت انبارسیلو اول ج روستای آغکند

کلید واژه‌ها  

عمل اوری وحفاظت ازفساد میوه وسبزیجات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه