تلفن اصلی:
+98 (21) 88540556
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یحیی شمس
فکس +98 (21) 88750339
آدرس پستی

خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک147 طبقه سوم

درهای آلومینیومی ، شیشه های دارویی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه