تلفن اصلی:
+98 (41) 36307450
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نادر رابط قنادی
فکس +98 (41) 36307453
آدرس پستی

تبریز،بعد از پلیس راه تبریز-میانه انتهای جاده آبیاری

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.satarehkali.com

تولید انواع پریفرم، پت و درب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه