تلفن اصلی:
+98 (21) 22831752
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 22831755
فکس +98 (21) 22831751
آدرس پستی

تهران،پاسداران شمالی، کوهستان 11،پ2 ط2 واحد 12

عرضه کننده لامپ یو وی
نماینده الفا کیور انگلستان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه