تلفن اصلی:
+98 (21) 77686556
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بنی نجاریان
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77627682 / +98 (930) 5268226
آدرس پستی

تهران،سعدی شمالی،مصباح (خانقاه) پلاک 177

موبایل پاسخگو +98 (912) 3752502
آدرس کارخانه

کیش،بازار ونوس طبقه اول پ 299

طراحی- آگهی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه