تلفن اصلی:
+98 (917) 1848511
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جمال الدین عبدالهی
آدرس پستی

لامرد بولوار جمهوری، جنب پمپ بنزین

کد پستی ٧٤٣٤١٣٧٣٤٦

چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه