آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (917) 1848511
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جمال الدین عبدالهی
آدرس پستی

لامرد بولوار جمهوری، جنب پمپ بنزین

کد پستی ٧٤٣٤١٣٧٣٤٦

چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه