آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (71) 32283341
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید دهدشتی
آدرس پستی

شیراز،بولوار مطهری ک ١٥ سمت چپ درب اول

موبایل پاسخگو +98 (917) 3132668

چاپ سیلک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه