تلفن اصلی:
+98 (71) 42625525
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کریم رحیمی
آدرس پستی

کازرون،خشت – بلوار امام خمینی – نرسیده به مقاطع امام زاده علی

موبایل پاسخگو +98 (917) 9224368

چاپ افست


شرکت‌های مشابه