تلفن اصلی:
+98 (21) 33170382
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عظیمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33190670
فکس +98 (21) 33190742
فکس کارخانه +98 (912) 4710346

دوخت – پانچ- فنر – لبه گردکن -چسب گرم – مفتول ساده و لوپ -شیرینگ  و بسته بندی -تقویم -ترتیب اوراق اداری

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه