تلفن اصلی:
+98 (41) 36665560
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید صادق محمودی
فکس +98 (41) 36690739

تولید ظروف پلی پروپیلن


شرکت‌های مشابه