آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (41) 36665560
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید صادق محمودی
فکس +98 (41) 36690739

تولید ظروف پلی پروپیلن


شرکت‌های مشابه