تلفن اصلی:
+98 (71) 37743420
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد کریم نمازی
فکس +98 (71) 37743420
آدرس پستی

شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - فاز 2- بلوار الکترونیک

پست الکترونیک [email protected]

پانل با فوم پلی استرن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه