تلفن اصلی:
+98 (17) 32141737
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا اسماعیلی راد
تلفن‌های دیگر +98 (17) 32141738
فکس +98 (17) 32141737
آدرس پستی

گلستان،گرگان،جلین،امام رضا21،ساختمان المهدی طبقه 3

وب سایت کلیک کنید
کلید واژه‌ها   

تولید خمیر کاغذ از کاه گندم


شرکت‌های مشابه