نتیجه جست و جو

ما 119 مورد مطابق با جست و جوی شما پیدا کردیم


no-image-2275

بازیافت سبز

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
بازیافت مواد (صادرات کلیه کالاهای بازرگانی)
[map-city]ناشناخته
no-image-4223

بانک اطلاعاتی ماشین‌آلات ایران

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
ارائه اطلاعات فنی کلیه ماشین‌آلات، معرفی ماشین‌سازان داخلی و شرکتها، ارائه اطلاعات فنی مهندسی و مشاوره، خری
[map-city]ناشناخته
no-image-3770

بهرام شاهی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
انتشارات
[map-city]ناشناخته
no-image-3772

پژوهشکده گیاهی دارویی جهاد دانشگاهی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
[map-city]ناشناخته
no-image-3689

پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
[map-city]ناشناخته
no-image-2843

پژوهشگاه صنعت نفت

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
پژوهشگاه صنعت نفت، با نیم قرن تجربه تحقیقاتی و رکوردداربودن ثبت اختراع در کشور، در زمینه پوشش‌های صنعتی نیز ب
[map-city]ناشناخته
no-image-1823

پوششهای سطحی

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
فصلنامه – علمی، فنی، پژوهشی و خبری در زمینه رنگ، آبکاری و انواع پوشش های سطحی
[map-city]ناشناخته
no-image-3539

تعاونی دانش پژوهش آزمون

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
آزمایشگاه اکردیته صنایع‌و فراورده‌های غذاییو کشاورزی
[map-city]ناشناخته
no-image-1799

تعاونی صنایع پلاستیک (نمایندگی شماره 1 پتروشیمی)

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
توزیع مواد اولیه پلاستیک
[map-city]ناشناخته
no-image-2107

جهاد تحقیقات

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
انواع آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد و تولیدات شیمیایی و پلاستیک
[map-city]ناشناخته
no-image-3976

خاتم پلیمر

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
آزمایشگاه صنایع غذایی، غذایی و بهداشتی
[map-city]ناشناخته
no-image-4095

خبرنامه پیش از چاپ

استان: [map-state] | شهر: [map-city]
خبر نامه
[map-city]ناشناخته